Amalgam 1:4 Mercedes F1 W03 Steering Wheel

法拉利迪诺4906

前两天刚刚收的一个amalgam方向盘,1:4的
做的很精致,拿在手上很有分量,挺沉的
只不过美中不足的是旋钮和按钮都不能动

01.jpg
02.jpg
03.jpg
4.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

前两天刚刚收的一个Amalgam方向盘(1:4的)

可以YY成1:1的

@3#veilside

牛逼!!