Kyosho 1:18 Mitsubishi Starion 2.6 GSR-VR

impression