Minichamps 1:43 Scania R470&R420 Topline

vitochen

最近随着r420的到手,距离收齐迷你切出过的斯堪尼亚r系列又近了一步,还差那个蓝色r470单头了于是先把这4台拿出来晒一晒。

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
11.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
20.jpg
19.jpg
21.jpg
23.jpg
22.jpg
24.jpg
25.jpg

拖头是个好东西,迷你切的做工很棒