1:18 1:18 Mercedes-Benz L 6600 DL30

dafeng19841130

dafeng19841130 于 2017-3-3 15:05 编辑 L6600 是我最喜欢的奔驰卡车,而这款以L6600为基础的消防车是我的收藏中最为威武雄壮的一款模型了。喜欢至极。
最喜欢的还是两块前风挡玻璃,妥妥的两块胸肌!80后不变的大哥情怀!
模型方面,全金属天梯,金属天梯机座,金属链条

DSCF0445.jpg
DSCF0461.jpg
DSCF0447.jpg
DSCF0446.jpg
DSCF0448.jpg
DSCF0449.jpg
DSCF0450.jpg
DSCF0452.jpg
DSCF0453.jpg
DSCF0456.jpg
DSCF0457.jpg
DSCF0458.jpg
DSCF0459.jpg

这货可不便宜

以前的迷你切的真厉害。

以后可是不会有这种实在的模型了

monssi
#5

我也很喜欢,特价买了两台,绝版了